Poptávka

Čištění olejů a forem

Zákazníkům nabízíme technickou a údržbovou podporu v oblasti olejového hospodářství. To zahrnuje efektivní čištění chladicích okruhů forem. Službu provádíme pomocí prvotřídní technologie WSD (čištění olejů) a DB - OMCE (čištění forem).
Čištění olejů
čištění forem
Čerpání nových olejů
Roční kontrola
Prodej

Čištění olejů a forem

Nabízíme pravidelné čištění strojů a olejových náplní, včetně jejich hydraulických systémů. Podívejte se na seznam našich služeb níže.
Zkontrolujeme čistotu olejů.

Stanovíme obsah nečistot, velikost a množství.

Vyčistíme olejové náplně.

Odstraníme nečistoty z hydraulického systému s důrazem na dvě věci: kvalitu služby a šetrnost vůči ošetřovanému přístroji.
Pomocí elektrostatické metody zbavíme hydraulický systém vody a oleje.

Oleje vyčistíme za použití elektrostatického principu: Zajišťujeme pravidelné čištění olejových náplní a systémů strojů bez nutnosti přerušení výroby. Poradíme a doporučíme rozsah čištění olejů na základě provozních vlivů. Sledování stavu stroje pomocí sledování stavu oleje – zjištění obsahu prvků, laboratorní rozbory olejů a maziv, jeho další použitelnost, zařazení do třídy čistoty. Služba zahrnuje kontrolu nových olejů, provozní zkoušky olejů, stanovení obsahu prvků či velikosti a množství nečistot a zařazení oleje do třídy čistoty ISO. 

Finanční úspory:
Nižší spotřeba oleje 80-95%
Úspora za výměnu olejových náplní strojů
Menší opotřebení hydraulických částí strojů
Větší spolehlivost hydraulických částí strojů
Úspora za výměnu olejových filtrů strojů
Úspora energií

Vyšší efektivita a produktivita:
Větší spolehlivost, redukce prostojů a výrobních ztrát, méně času na opravy a údržbu. Nechte čištění olejů a forem na nás. Snížení problémů a nákladů spojených se servisem. Výměna čerpadel, ventilů, ložisek. Redukce abraziv v hydraulickém systému.
Delší životnost strojů. Větší spolehlivost zaručující stabilitu a konstantnost výroby.
Snížení času seřízení stroje, redukce neshodné výroby.
Ztrácení zastavení výroby z důvodu servisu, výměny náhradních dílů.

Přínosy pro životní prostředí:
Udržitelné užívání fosilních paliv, Méně toxického odpadu vypouštěného do prostředí, Vyšší energetická účinnost díky vyšší kvalitě oleje
Odlučování vody o olejů: Bez nutnosti přerušit výrobu vám odloučíme vodu z vaší olejové náplně stroje.

Čištění chladících okruhů forem

Vliv vápenatých usazenin na dobu chlazení.
Tvorba vodního kamene závisí především na tvrdosti vody a stoupá v podstatě při teplotách nad 60 ° C. Oblasti s malým nebo nulovým množstvím průtoky jsou náchylnější k usazeninám a korozi. 

Kvůli jejich nízké tepelné vodivosti, měřítku a korozi velmi ovlivňují účinnost chlazení formy a způsobují:
• Pokles výroby (prodloužení doby cyklu a zmetkovitost)
• Nesrovnalosti mezi rozměry dutin ve stejném nástroji.
• Nastavení a korekce parametrů vstřikování s každým zahájení výroby

Šetrné čištění chladících okruhů forem, které vám zvýší efektivitu výroby. Naše zařízení je ideálním pro odstranění usazenin nebo jakýchkoliv jiných nečistot z chladících okruhů vstřikovacích forem. Tyto usazeniny brání průtoku chladící kapaliny, čímž snižují účinnost chlazení při vstřikování. Nečistoty se odstraňují průtokem kapaliny smíšené s vysokotlakým vzduchem. Při velkém znečištění je možné použít i chemická rozpouštědla. Jednotka pracuje výhradně se stlačeným vzduchem a je vybavena zařízením se vzduchovou tryskou pro vyprázdnění a vysušení okruhů forem.

Služba zahrnuje:
LEAK TEST – Ověření úniku kanálu před a po vyčištění.
BLOCKAGE TEST – Detekce ucpaných kanálů
DIAGNOSTIKA – měření průtoku každého kanálu, porovnání výsledků s archivovanými daty
ČIŠTĚNÍ – proces čištění kanálu na základě obousměrný pulzující pohyb čistícího média
REPORTING – Záznam všech parametrů procesu v databázi, export hlášení o čištění do externích zařízení

Vlastnosti čistící jednotky:
Elektrické napájení: 380V – 50Hz
Typ čištěného olej: minerální, vyjma motorového oleje
Viskozita čištěného oleje: ≤200cSt
Teplota oleje: <80°C
Obsah vody v oleji: <500ppm (0,05%)
Způsob napojení: v obtoku (bypass)
Napojovací hadice: délka cca 4m, ¾“
Čerpací výška: 3 m

Čerpání nových olejů přes filtrační jednotku

Čerpání nových olejů přes filtrační jednotku zabrání případnému znečištění hydraulického systému stroje.
Rozbory olejů: rozbory olejových náplní, report o jeho další použitelnosti, vzorek oleje zařadíme do třídy čistoty dle normy ISO. Naše služba zahrnuje zkoušky olejů, stanovení obsahu prvků nebo velikosti a množství nečistot a zařazení oleje do třídy čistoty.

Roční kontroly strojů

Provádíme pravidelné roční kontroly strojů včetně jejich seřízení. Aby Vaše stroje správně fungovaly a dlouho vydrželi, je zapotřebí se o ně starat.
Roční kontrola zahrnuje:
Kontrola uzavírací jednotky: Těsnost hydraulického systému, dotažení jistících matic, kontrola kloubů, upínacích desek a vodících tyčí. Kontrola mazacího systému. Měření paralelity desek uzavírací jednotky.
Kontrola vstřikovací jednotky: Těsnost hydraulického systému, hlučnost hydromotoru, pohon šneku, vzhled a opotřebení topných pásem, opotřebení šneku a komory, vystředění vstřikovací jednotky.
Kontrola el. obvodů: Vzhled a čistota elektroinstalace, utažení svorkových spojů, kontrola izolace, kontrola ventilátorů, uzemnění.
Kontrola bezpečnosti: Nouzové zastavení, hydraulická, elektrická a mechanická blokace uzavření formy. Blokace vstřikování krytem trysky.
Kontrola úchylek odměřování: kontrola snímače dráhy formy, vyhazovače, vstřikovací jednotky a dráhy šneku.
Kontrola regulační odchylky: Kontrola hydraulického tlaku, rychlost nabírání materiálu a kontrola odporu šneku.
Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.
Nádražní 1
785 01  Šternberk
IČ: 60746441
DIČ: CZ60746441
© 2020 Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.
 | 
web by Stanovskýmarketing.cz
Top crossmenu